Handelsbetingelser

SAMTALER OG COACHING

 • Alle samtaler og coaching foregår på mit kontor på adressen: LBP Strength & Fitness, Nikkelvej 1, 8940 Randers SV
 • Er du nødt til at aflyse din samtale/coaching, skal der aflyses 24 timer inden start tidspunktet.
 • Hvis der aflyses for sent, går tiden tabt (ved købte samtaler/coaching).

PERSONLIG TRÆNING

 • Al personlig træning foregår på adressen: LBP Strength & Fitness, Nikkelvej 1, 8940 Randers SV.
 • Alle træningstimer planlægges INDEN forløbet starter.
 • Er du nødt til at aflyse en time, skal der aflyses 24 timer inden starttidspunktet for din træning.
 • Hvis der aflyses for sent, går træningstiden tabt.
 • Det er selvfølgelig muligt at rykke en træningstid for begges vedkommende. Dog skal dette som sagt ske, for dit vedkommende, senest 24 timer inden din tid.
 • En aflyst træning (i god tid) vil vi forsøge at rykke til en ny tid hurtigst muligt. Kan det ikke lade sig gøre, rykkes den om bag køen til første ledige tid.
 • Personlig træningstimerne må ikke videregives til andre.
 • Al træning er på eget ansvar.
 • Købte forløb/timer refunderes IKKE (læs om refundering nedenfor).
 • Makkertræning: Er den ene part syg, kører timen stadig for den anden der ikke er syg. Den person der er syg, mister blot denne træningstid.

BUILDCAMPS

 • Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Er dit ønskede hold fyldt, så kan du skrive en besked her om at komme på ventelisten eller jeg kan kontakte dig med et alternativ. Minimum 6 deltagere pr. hold for at holdet bliver gennemført.
 • Når du er tilmeldt en Buildcamp, inviteres du ind i en lukket Facebook-gruppe. Her vil du få træningsfif, kunne udveksle erfaringer med de øvrige deltagere og eventuelt melde afbud til træneren.
 • Er du syg går timen tabt for dig.
 • Er du forhindret i at deltage til én eller flere træninger, pga. ferie, sygdom eller andet, tilbydes der ikke rabat eller afslag i prisen, og det er heller ikke en mulighed at deltage på et andet hold. Udeblivelse fra en gruppetræning kan ikke erstattes af personlig træning.
 • Meld gerne afbud hurtigst muligt hvis du er syg (på mail eller sms), så planlægningen af de andres træning, bliver så god som mulig.
 • Vi forbeholder os retten til kun at opstarte en buildcamp hvis der er minimum 4 tilmeldte. Er der ikke tilmeldte nok, vil du få tilbudt en plads på en anden buildcamp eller personlig træning der tilsvarer det beløb du har betalt for din buildcamp.
 • Træningerne bliver ikke aflyst selvom enkelte er syge. Timen kører uanset om der står 1 eller 6.
 • Hvis træneren er syg, får i timen tilbage en anden dag (træneren kommer med 2 forslag). Beløb refunderes ikke hvis man pludselig ikke ønsker at deltage alligevel.

SKADER

 • Vi forventer at du oplyser om tidligere (hvis de er relevante) og nuværende skader eller andre relevante sygdomme/gener INDEN træningen påbegyndes.
 • Al træning foregår på eget ansvar.

AFBUD / SYGDOM

 • Er du nødt til at aflyse din samtale/coaching/personlig træning, skal der aflyses 24 timer inden start tidspunktet.
 • Hvis der aflyses for sent, går tiden tabt (ved købte samtaler/coaching/personlig træning).
 • Ved afbud til buildcamps går timen tabt hver gang.
 • Læs under ydelserne ovenfor, hvilke regler der i øvrigt gælder.
 • Afbud SKAL ske på mail eller sms, medmindre andet er aftalt.

BETALING

 • Alle forløb betales via kontooverførsel, mobilepay eller betalingsservice (ratebetaling).
 • Hele beløbet betales med det samme ved køb medmindre andet er aftalt.
 • Din booking er bindende og hele beløbet er forfaldent til betaling, uagtet om betalingen først falder til senere, eksempelvis ratebetaling, hvorfor det samlede beløb under alle omstændigheder skal betales. Der henvises her til købelovens undtagelser for returret.
 • Der opkræves et tillæg for ratebetaling.
 • Hvis du stopper på en Buildcamp, er det er muligt at sælge eller videregive din plads til en anden, hvilket du selv står for. Der er ikke mulighed for at få refunderet pengene for Buildcamp.

REFUNDERING

 • Afbryder man som kunde et forløb, bliver betalingen ikke refunderet – heller ikke depositum.
 • Afbryder LBP Strength & Fitness et forløb grundet manglende kommunikation/kemi, refunderes der et beløb der svarer til de tider man har tilbage (-depositum).
 • Betaling for det aftalte beløb skal betales til fulde, uanset om det er almindelig betaling eller sker i rater, såfremt kunden afbryder forløbet.

Særligt vedrørende Corona (Corvid-19)

LBP Strength & Fitness er yderst agtpågivende i forhold til Corona og har indført yderlige tiltag som følge heraf. De fleste af nedenstående punkter har i forvejen været en del af vores faste rutiner, men som følge af de aktuelle forhold har vi valgt at præcisere dem så de er tydeliggjort for vores kunder.

 • Der er opstillet håndsprit automat i indgangen, som bedes benyttet inden man træder ind i centeret. I centeret er der ligeledes en håndspritautomat samt håndsprit på bordet, der kan benyttes efter ønske.
 • Din træner sørger for at udstyr sprittes af løbende, i takt med at udstyret bliver brugt.
 • Ved holdtræning får du din egen rullemåtte, således at du ikke kommer i kontakt med andres personlige udstyr.
 • Ønsker man at benytte mundbind kan man medbringe disse selv eller få et udleveret af din træner.
 • Nedlukning af centeret og heraf følgende aflysning af træningsforløbet, sker alene ved tvangslukning udstedt af staten.
 • Afbryder man et kundeforløb uden at centeret er lukket, gælder ovenstående regler for refundering.

GENERELT

 • Ændringer i persondata som f.eks navn, adresse og e-mail bedes du venligst oplyse til Lonnie på lonnie@strengthandfitness.dk, så vi altid er ajourført.
 • Ved køb af forløb accepteres ovenstående handelsbetingelser.