Privatlivspolitik

LBP STRENGTH & FITNESS PERSONDATAPOLITIK
LBP Strength & Fitness ønsker at sikre et højt niveau af persondata sikkerhed og dermed
beskyttelse af personoplysninger – både for vores klienter og medarbejdere.
I det følgende kan du læse hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1.Dataansvarlig
LBP Strength & Fitness I/S er dataansvarlig for LBP Strength & Fitness.
LBP Strength & Fitness kontaktoplysninger:
LBP Strength & Fitness Palmelunden 3, 8960 Randers SØ Danmark
Telefon 31454539 CVR NR. 30857372
LBP Strength & Fitness  håndterer personlige data efter den gældende lovgivning og vil
løbende tilpasse vores procedurer, så det opfylder EU reglerne som træder i kræft d. 25.
maj 2018 (GDPR).

2. Hvilke oplysninger indsamles?
Som træner/sundhedsvirksomhed indsamler LBP Strength & Fitness kun de oplysninger,
du selv afgiver i forbindelse med at du booker vores serviceydelser. Når du afgiver dine
personlige oplysninger, giver du dermed også dit samtykke til at vi kan anvende disse
oplysninger.
Vi indsamler personlige oplysninger som følger:
 Når du abonnerer på LBP Strength & Fitness nyhedsbreve
 Via browser cookies
 Hvis du som kunde anmoder som et tilbud pr mail og ved indgåelse af en samarbejdsaftale
 Når du bruger vores digitale platforme som fx vores website og facebook grupper.
Vi sikrer at opbevaring og behandling af alle data sker efter gældende lovgivning.

3. LBP Strength & Fitness indsamling af personoplysninger.
Vi indhenter følgende personoplysninger:
 Almene personoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 Navn og e-mailadresse i forbindelse med booking via appointy.com
 Navn og e-mailadresse i forbindelse med tilmelding til LBP Strength & Fitness nyhedsbrev
 Browserinformation
 Feedback ved deltagelse i online baserede konkurrencer
Særlige personoplysninger.
Udover de almene personoplysninger ved booking af ydelser kan du efter eget ønske oplyse
LBP Strength & Fitness om særlige personlige data, som fx hensyn til handicap, allergier,
specifikke medicinske data. Såfremt vi modtager disse informationer fra dig, betragter LBP
Strength & Fitness denne information som et samtykke til at vi dermed registrerer disse
oplysninger.

4. Ved booking af serviceydelser gemmer LBP Strength & Fitness de oplysninger, som du har
oplyst i op til 24 måneder hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger kan dog gemmes i
længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt
for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er
nødvendig for at vi kan opfylde lovkrav.
Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt,
hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Til hvilket formål indsamles data?
LBP Strength & Fitness indsamler personoplysninger i forbindelse med de serviceydelser,
som LBP Strength & Fitness leverer overfor vores klienter og som er beskrevet her i
nærværende persondatapolitik.
LBP Strength & Fitness indsamler personoplysninger

 Når vi behandler din booking og køb af vores serviceydelser.
 Ved tilmelding til LBP Strength & Fitness nyhedsbrev og til at sende nyhedsmails til dig
hvis du har givet samtykke.
 Ved tilmelding til vores konkurrencer
 Ved løbende analyser af dine interesser i forhold til vores serviceydelser med det formål
løbende at forbedre vores ydelser til dig
 Ved opfyldelse af lovkrav.

6. Juridisk grundlag.
Vi behandler dine data ud fra vores legitime interesser, som er:
 At levere LBP Strength & Fitness serviceydelser til vores klienter
 At indgå i kunde-samarbejde og kontrakter
 At forbedre den samlede kundeoplevelse via analyse og statistik af generel brugeradfærd
Vi behandler derfor dine persondata, som en del af indgåelse af et samarbejde, eller en
konkret kontrakt.

Vi indsamler og behandler dine persondata ud fra en legitim interesse, med mindre din
interesse går forud for dette. Vi sender fx nyhedsbreve til dig som du frivilligt har tilmeldt
dig, og som du til hver en tid kan afmelde dig frit. Ligeledes kan legitime interesser være
analyser af generel brugeradfærd med det formål at forbedre din oplevelse af LBP Strength
& Fitness serviceydelser.
Ved din oplysning om særlige forhold der har relevans for den pågældende serviceydelse
(allergi, handicap osv.) anvender vi disse oplysninger for at tilpasse vores serviceydelse til
det pågældende ophold.

7. Videregivelse af personoplysninger.
Vi samarbejder med leverandører og kan overlade personoplysninger til eksterne
samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne
samarbejdspartnere til flere formål, herunder til teknisk drift og hosting af systemer og
optimering af LBP Strength & Fitness, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet
markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og
ydelser. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der
behandler personoplysninger på vores vegne. I henhold til disse databehandleraftaler må
databehandlere ikke anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os,
og er underlagt fortrolighed om disse.
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics, Facebook og Active Campaign er
etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret
gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU
Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de
nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige
overførselsgarantier.

8. Opbevaring af dine personlysninger.
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt – både i henhold til
gældende lovgivning og i forhold til at kunne levere vores serviceydelser til dig.
Personoplysninger slettes herefter på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine
oplysninger i op til 24 måneder efter du er stoppet som kunde hos os.
Nogle personoplysninger opbevarer vi i kortere tid eller længere tid. Bogføringsoplysninger
og lign. Som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring opbevarer vi i op til 5 år
efter gældende lov.
LBP Strength & Fitness anvender cookies til vores digitale ydelser. Se mere her (link til
cookie politik).

9. Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod,
at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes
samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at
udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Dine rettigheder
Du har ifølge Persondataloven ret til at få indsigt i hvilke oplysninger LBP Strength &
Fitness har til rådighed om dig og til at få ajourført disse oplysninger til enhver tid.
Ligeledes har du ret til at få slettet de personoplysninger LBP Strength & Fitness har om
dig. Hvis du ønsker dette, vil Molskroen slette alle oplysninger, som LBP Strength &
Fitness ikke ifølge lovgivningen er pålagt at gemme. Såfremt du har indgivet samtykke til
at LBP Strength & Fitness behandler dine persondata, kan du til enhver tid trække dit
samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at få slettet alle dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt med
navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du bedes skrive til:
LBP Strength & Fitness, Palmelunden 3, 8960 Randers SØ Danmark
mail@lbpstrengthandfitness.dk